سالن انتظار Sirensفضای گرم خاصی دارد و مسئول بار آن کسی است که هرگز چهره و مشروب مورد علاقه شما را از خاطر نمی برد! محیطی گرم و مهمان نواز در انتظار شما است جایی که می توانید در آن از نوشیدن چایی بعد از ظهر، مشروب کوکتل قبل از شام یا مشروب بعد از شام لذت ببرید.
هر شب با موسیقی زنده نوازندگان ما و در فصل تابستان با نمایش های مهیج متنوع ما آرامش و سرگرمی را تجربه کنید.