این بار که به طرزی ایده آل در فاصله بین استخرهای شنای هتل و دریای مدیترانه واقع شده است، حین آسایش شما در تخت آفتابگیرتان خدماتی غیررسمی و خودمانی ارائه می دهد. در این بار که در فصل تابستان در طول روز باز است، مجموعه ای از اسنک های تازه برای سفارش شما و نوشیدنی های سرد یا گرم برای رفع تشنگی تان در حین استراحت، موجود اند.