هتل Lordos Beach با مجموعه ای از امکانات شادی بخش برای کودکان مانند پارک آبی جزیره گنج، به خوبی تجهیز شده است. هر روز بازی و سرگرمی جدیدی در کلوب تحت نظارت کودکان عرضه می شود و برنامه های مفرح ما داشتن روزی شاد را به شما تضمین می دهد.