فعالیت های آبی متنوعی در هتل Lordos Beach انجام می گیرند. استخر روباز ما با منظره دریا یک امکان لذت بخش گرمسیری است و برای رضایت خاطر شناگران در هر سطحی طراحی شده است. بعد از شنا به جکوزی بروید و از یک ماساژ آبی لذت ببرید. دامنه وسیعی امکانات ورزشی در فضای باز و ورزش های آبی در ساحل، از جمله عواصی، تفریح و ورزش را باهم در آمیخته اند و برای تکمیل این تجربه استخر سرپوشیده ای برای شنا در تمام فصول سال در دسترس است.